Privacy

Privacy Policy

Hoogerwaard2Wielers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hoogerwaard2wielers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – regelgeving ,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt ,deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen , tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens , u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hoogerwaard2Wielers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hoogerwaard2Wielers
Doortocht 3
2914KA Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon : 0180-316147
Email: Info@hoogerwaard2wielers.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Het gaan van overeenkomsten

Voor het bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Hoogerwaard2Wielers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode :

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie op grond van wat de wet vereist.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek ( persoons) gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Contactgegevens

 • Doortocht 3
 • 2914 KA, Nieuwerkerk ad IJssel
 • info@hoogerwaard2wielers.nl
 • (0180) 31 61 47

Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  9.00 tot 17:30
Woensdag:  9.00 tot 17:30
Donderdag:  9.00 tot 17:30
Vrijdag:  9.00 tot 17:30
Zaterdag:  9.00 tot 17.00
Zondag:  GeslotenOnze merken

Alpina
Cortina
Dahon
E-4motion
Lugano
Pointer